Zwaar geschapen mens

 

De ver uitgestrekte vinger probeert te reiken

Veni Creator Spiritus, jij uitgestrekt verlangen

Gelijk Genesis om ons bestaan te hereiken

En ook tijd waaraan einde en oordeel hangen

 

Liefde, lucht en licht verbonden ’t goddelijk gloren

Waarin opeens alles tast- en maakbaar leek

Geen einde waartoe aardse aanrakingen behoren

Slechts een zwoele mist waarin lust verstreek

 

Verleid mij niet nogmaals met ongrijpbare magie

Met uw lichte lucht en het luchtig licht

Waardoor ik geen schaduw zie

Geen verdriet, geen verlies en niets verplicht

 

Nu mijn evenbeeld verschijnt in aller einde

Spiegelend het zware lot dat de mens omsloot

Wat ik levenslang ongrijpbaar in u benijdde:

De drietand van lucht, licht en ongeboren dood

 

 

Heavily created human

 

The outstretched finger tries to reach

Veni Creator Spiritus, you vast desire

Like Genesis to reimagine our existence

And also time to which end and judgment hang

 

Love, air and light are connected divinely

In which everything suddenly seemed tangible and malleable

No end to which earthly touches belong

Just a sultry mist in which lust passed

 

Don’t tempt me again with elusive magic

With your light sky and the airy light

So I don’t see a shadow

No grief, no loss and no obligation

 

Now my likeness appears in every end

Reflecting the heavy fate that encompassed man

What I envied in you for a lifetime:

The trident of air, light and unborn death

Leave a comment

Come Journey With Me

Hamminkway © 2024. All Rights Reserved.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this