Gevederde onanie

Kussen reisden ooit voor een kwartje.

Langleve de telefonie!

Erotiek werd gestut door palen

met daartussen mussen als

balancerende noten van een liefdeslied.

Nu stralen gesmak en klefheid door.

Communiceren natte kussen,

gedragen door zenders, schotels

en de koude nacht,

langs trekkende vogels.