Siroop van de ziel

Nimmer en nooit

vond ik mijn weg

van wezen en ziel

hartstocht en verlangen

eenheid en deernis

dan in dichterij.

De woorden onbeduidend los,

maar zo vol kracht ineen.

Siroop van de ziel,

door de lezer aan te lengen

met eigen gekte en idee.