De kudde der Übermensch

Eens was er Duits idealisme, zoals Kant dat had gewild.
Romantiek der denkers.
Ver van grote groene weiden waarin koeien graasden.
Toen was Nietzsche nog de houder van het vee.