Verplichte kost

Het boek der boeken
doet kinderen in doeken
heilig verklaarde stof
leesvoer voor een ezel